Loại bảo hiểm
Bảo hiểm dầu khí
BH hàng hoá VC đường bộ/biển/sông/sắt/hàng không
Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người
BH thân tàu&TNDS chủ tàu đv tàu biển/pha sông biển
Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
Bảo hiểm trách nhiệm chung
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm khác
Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm Nông nghiệp
Thống kê
Lượt truy cập: 2351201
Số người Online: 20
Danh hiệu tiêu biểu
Anh hùng lao động
http://www.pvi.com.vn/vn/news.aspx?arId=607&grpid=
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2009
Giải thưởng Doanh nhân Tâm tài 2009
Sản phẩm tiêu biểu

KDBaohiem.jpg

1. Bảo hiểm Dầu khí

PVI hiện là công ty bảo hiểm duy nhất ở Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm Dầu kí. Từ năm 2002 đến nay, PVI duy trì 100% thị phần bảo hiểm và cung cấp dịch vụ bảo hiểm không chỉ cho 100% các nhà thầu dầu khí mà trên 90% các nhà thầu phụ dầu khí hoạt động tại Việt Nam

PVI sẵn sàng cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm dầu khí hiện có trên thị trường như: Bảo hiểm khống chế giếng, Bảo hiểm trách nhiệm Bên thứ ba, Bảo hiểm Tài sản và thiết bị dầu khí, bảo hiểm xây dựng ngoài khơi, dầu thô trong kho và đang vận chuyển, ... theo tiêu chuẩn quốc tế

2. Bảo hiểm hàng hải

Tận dụng lợi thế là thành viên của PVN đang quản lý và điều hành các đội tàu có tải trọng lớn nhất Việt Nam, năm 2007 PVI tiếp tục tăng trưởng và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm Thân tàu và Trách nhiệm dân sự chủ tầu. Ngoài PVN, PVI còn cung cấp bảo hiểm cho các đội tàu lớn của Việt Nam (Vosco, Vitranschart, ...). PVI cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm hàng hải như Bảo hiểm thân tầu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho Thủy thủ đoàn, Bảo hiểm hàng hoá, ...

3. Bảo hiểm Kỹ thuật/ Tài sản

Cùng với sự phát triển của các hoạt động khâu sau (downstream), PVI đã cung cấp thành công dịch vụ bảo hiểm cho các dự án giá trị hàng tỷ đô la Mỹ như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, sản xuất phân bón, ... Ngoài ra, PVI còn bảo hiểm cho các dự án và hoạt động của các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà máy, ... PVI cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật bảo hiểm kỹ thuật bao gồm Bảo hiểm xây dựng lắp đặt trên bờ, ngoài khơi, Bảo hiểm Thiết bị điện tử, Bảo hiểm Đỗ vỡ máy móc, Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp, tài sản và Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh.

4. Bảo hiểm hàng không

Để bắt kịp sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không trong nước và khu vực cũng như nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng giữa Việt Nam và các nước, PVN và PVI đã đầu tư vào các dự án hàng không như VietAir, Vietjets và ký các thoả thuận mua máy bay với những hãng sản xuất máy bay lớn như Boeing, Airbus. Các dự án này sẽ giúp mở rộng các dịch vụ của hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng.

Trên cơ sở giấy phép kinh doanh được Bộ Tài chính cấp, PVI đã và đang phối hợp với các nhà môi giới bảo hiểm, các nhà đứng đầu bảo hiểm quốc tế để triển khai cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm như bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển,...

5. Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm Bên thứ ba

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm của người chủ sử dụng lao động

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và các tổ chức tư vấn

...

6. Bảo hiểm con người

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Bảo hiểm con người kết hợp

Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài

Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

Bảo hiểm tai nạn cá nhân đối với người nước ngoài

7. Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và đối với hành khách trên xe

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá chở trên xe

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi sau xe máy, người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm kết hợp xe cơ giới

8. Bảo hiểm con người trách nhiệm cao "PVI Care", "PVI Energy Care"

Nhận thức được vai trò quan trọng của yếu tố con người đối với sự thành công của doanh nghiệp, năm 2007, ngoài các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, PVI đã triển khai thành công dịch vụ bảo hiểm con người trách nhiệm cao "PVI Care" và "Energy Golden Care" cho tất cả người lao động làm việc trong và ngoài lĩnh vực dầu khí với phạm vi điều trị toàn cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế và được khách hàng đánh giá cao.

9. Bảo hiểm y tế tự nguyện

10. Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu

11. Bảo hiểm nông nghiệp

12. Bảo hiểm khác

Với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, PVI sẵn sàng cung cấp nhiều loại hình sản phẩm mới để đáp ứng các yêu cầu của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các công ty chuyển đổi mô hình hoạt động theo công ty đại chúng như D&O Liabilities, Trade Credit, Political Risks,...

English | Forum | Email
Tầm nhìn

PVI nỗ lực phấn đấu trở thành Tập đoàn Bảo hiểm - Tài chính có thương hiệu quốc tế với phương châm: Phát triển nhanh, bền vững dựa trên nền tảng tri thức, sức mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kết hợp hài hòa lợi ích của các cổ đông, khách hàng và người lao động.

Mạng lưới hoạt động
Branches
Tìm kiếm
Liên kết website
Bảng giá Chứng khoán
Thị trường: HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL