Thông cáo báo chí của HDI về việc hợp tác chiến lược với IFC để cùng hỗ trợ sự phát triển của PVI

11:10' SA - Thứ hai, 09/08/2021

HDI Global SE và Công Ty Tài Chính Quốc Tế (IFC) đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của Công Ty Cổ Phần PVI trở thành một công ty bảo hiểm bền vững hàng đầu tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á. Cho mục tiêu này, HDI Global bán một lượng cổ phần tương đương 6,29 phần trăm tổng số cổ phần đang lưu hành tại Công Ty Cổ Phần PVI cho IFC. Khi đó, hai đối tác chiến lược này sẽ cùng nhau nắm giữ hơn 51 phần trăm tổng vốn điều lệ và hơn 54 phần trăm tổng số quyền biểu quyết của PVI. IFC gia nhập Công Ty Cổ Phần PVI với tư cách là nhà đầu tư chiến lược cam kết đầu tư lâu dài, song hành cùng với HDI Global và Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) là hai cổ đông lớn trong công ty.

Chi tiết tại đây