PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

04:10' CH - Thứ sáu, 20/04/2018

Ngày 19/04/2018, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018.

Tham dự Đại hội có đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Phạm Xuân Cảnh – Thành viên Hội đồng Thành viên. Về phía cổ đông chiến lược HDI Global SE thuộc Tập đoàn Talanx (Đức), có Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global SE; ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Thành viên Ban điều hành HDI Global SE; ông Jens Holger Wohlthat – Thành viên Ban điều hành HDI Global SE; ông Thanh Danh Francois Dương – Giám đốc vùng Á-Úc HDI Global SE. Về phía PVI, có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc PVI cùng Ban Lãnh đạo PVI và các công ty trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam cùng toàn thể cổ đông sở hữu cổ phần của PVI.

ĐHĐCĐ thường niên PVI năm 2018 đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018; Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC giai đoạn 2018-2019; Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI; Tờ trình về việc gia hạn nhiệm kỳ của BKS PVI
Kết quả kinh doanh năm 2017 của PVI đã được Đại hội thông qua, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất của PVI năm 2017 đạt 9.029 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 683 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch. Tổng doanh thu Công ty Mẹ năm 2017 đạt 762 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 487 tỷ đồng, hoàn thành 157% kế hoạch năm. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 28%, cao gấp 2,3 lần chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau: tổng doanh thu hợp nhất 9.069 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 587 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ PVI Holdings, tổng doanh thu 607 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 325 tỷ đồng, chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Đại hội cũng đã thành công trong việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ông Clemens Jungsthöfel – Đại diện cổ đông Funderburk Lighthouse Ltd thay thế cho ông Hussain Mohamed Redha Ali.

PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi tiết văn bản tại đây:

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội (từ phải sang trái): Ông Bùi Vạn Thuận – Tổng Giám đốc PVI, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI, ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch HĐQT PVI

Ông Phạm Khắc Dũng, Phó Tổng giám đốc thường trực PVI, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ông Tôn Thiện Việt, Phó Chủ tịch HĐQT PVI, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Bà Hà Lan, Trưởng ban Kiểm soát PVI, trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại diện các cổ đông lớn tham dự Đại hội

Tiến sỹ Christian Hinsch – Phó Chủ tịch Tập đoàn Talanx, Chủ tịch HDI Global phát biểu tại Đại hội

Các nội dung tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí cao

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,