PVI tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

12:54' CH - Thứ sáu, 20/07/2018

Sáng ngày 18/7/2018, tại Trụ sở chính Tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Chủ trì hội nghị do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVI và ông Bùi Vạn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVI. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đối tác chiến lược HDI Global, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên khu vực Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, PVI đã đạt được những kết quả cụ thể:
Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu ước đạt 4.815 tỷ đồng, hoàn thành 111,10% kế hoạch 06 tháng và tương đương 53,09% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 308 tỷ đồng, hoàn thành 131,62% kế hoạch 06 tháng và tương đương 52,45% kế hoạch năm.
Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu ước đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 147,11% kế hoạch 06 tháng và tương đương 62,11% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 224 tỷ đồng, hoàn thành 195,36% kế hoạch 06 tháng và tương đương 68,85% kế hoạch năm.
Kết quả triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 PVI đã đạt được:

  • Toàn hệ thống PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018.
  • Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ, đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài và kênh khai thác mới.
  • Hoạt động TBH tiếp tục phát triển đúng định hướng: Kiểm soát khai thác mới các dịch vụ từ nguồn nước ngoài, chỉ tái tục các dịch vụ có hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước trên cơ sở đánh giá thận trọng
  • Đẩy mạnh hoạt động đầu tư và quản lý tài sản: Hoàn tất hồ sơ thành lập Quỹ mở đại chúng (Quỹ PGF) gửi UBCKNN. Tiếp tục triển khai dự án THT theo kế hoạch. Tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà PVI đạt gần 100%.
  • Tiếp tục triển khai Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống PVI: Rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự trong toàn hệ thống, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn.
  • Triển khai tốt các hoạt động liên quan đến quản trị công ty: Tổ chức các cuộc họp HĐQT/ BKS trong 06 tháng đầu năm và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày 19/04/ 2018).
  • Triển khai công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ: Tái cơ cấu mô hình Kiểm soát tuân thủ theo hướng tập trung. Theo đó, PVI cử cán bộ KSTT tại từng đơn vị để giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo PVI tại đơn vị đó, giám sát, báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị cho Lãnh đạo PVI và các Ban chức năng.
  • Tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin trong toàn hệ thống đảm bảo hỗ trợ kịp thời công tác kinh doanh, quản trị.
  • Tiếp tục phát huy vai trò của Đảng bộ trong việc phối hợp với HĐQT/ Ban điều hành trong việc định hướng, chỉ đạo sát sao hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống PVI. Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận những cố gắng, đóng góp của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV PVI trong toàn hệ thống đã vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018. Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị Ông Bùi Vạn Thuận – Tổng giám đốc PVI đã cám ơn tập thể người lao động PVI đã luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để PVI đạt được kết quả tốt và mong rằng mọi công ty thành viên, Ban Lãnh đạo và CBNV toàn hệ thống cố gắng hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 2018 do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Bùi Vạn Thuận điều hành Hội nghị

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng Giám đốc Bùi Vạn Thuận phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị

Tổng Giám đốc PVIBH Trương Quốc Lâm tham luận tại Hội nghị

Tổng Giám đốc PVIRe Trịnh Anh Tuấn tham luận tại Hội nghị

Tổng Giám đốc PVIAM Nguyễn Huy Tuấn tham luận tại Hội nghị

Tổng Giám đốc VAD Trần Tùng Linh tham luận tại Hội nghị

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Đoàn thanh niên PVI

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,