Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ ba năm 2018

03:34' CH - Thứ sáu, 17/08/2018

Ngày 16/08/2018, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ ba năm 2018 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Sau 6 tháng đầu năm 2018, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả khả quan như sau (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán):
Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu đạt 4.815 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch 06 tháng, bằng 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch 06 tháng, bằng 52% kế hoạch năm.
Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 147% kế hoạch 06 tháng, bằng 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 224 tỷ đồng, hoàn thành 196% kế hoạch 06 tháng, bằng 69% kế hoạch năm.
Cũng trong cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kết quả các công việc triển khai trong thời gian qua nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,