Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ ba năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

PVI
03:34' CH - Thứ sáu, 25/08/2017

Ngày 24/08/2017, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ ba năm 2017. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời thông qua các kế hoạch hoạt động của các Ủy ban và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

Sau 6 tháng đầu năm 2017, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả khả quan như sau (số liệu soát xét)*:

Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu đạt 4.690 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch 06 tháng, bằng 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 323 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch 06 tháng, bằng 56% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu đạt 359 tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch 06 tháng, bằng 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 219 tỷ đồng, hoàn thành 157% kế hoạch 06 tháng, bằng 70% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp, HĐQT PVI đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 20% bằng tiền mặt, được thực hiện vào tháng 9 năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp PVI thực hiện chia cổ tức ở mức cao (20%), điều này khẳng định hiệu quả cao từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của PVI đã mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Niềm tin của các cổ đông và các nhà đầu tư đối với PVI thể hiện rõ nét khi giá trị cổ phiếu PVI liên tục tăng và trở thành một trong những cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường chứng khoán năm 2017. Giá cổ phiếu PVI chốt phiên ngày 31/07/2017 đạt 34.600 đồng/cổ phiếu, tăng 38,4% so với thời điểm 31/12/2016.

Cũng trong cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm đã báo cáo thông qua các kế hoạch hoạt động trong thời gian tới nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

*Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác.

PVI công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,