Hội đồng quản trị PVI họp đình kỳ lần thứ 2 năm 2020

09:47' SA - Thứ tư, 26/02/2020

Ngày 25/02/2020, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần hai năm 2020 để chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đồng cổ đông 2020. Cuộc họp với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, đồng thời các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 2020.

Năm 2019, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả như sau (báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

- Kết quả kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.089 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 874 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch.

- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu đạt 1.052 tỷ đồng, hoàn thành 126 % kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,