Công ty cổ phần PVI tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2019

09:18' SA - Thứ năm, 29/08/2019

Ngày 16/08/2019, tại phòng họp Tầng 26, tòa nhà PVI, lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội,Công ty cổ phần PVI đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2019. Chủ trì phiên họp - Ông Nguyễn Xuân Hòa- Phó Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch HĐQT PVI cùng với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

HĐQT chúc mừng kết quả của PVI đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả như sau:

PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 (Tổng doanh thu:108,78%; Lợi nhuận trước thuế: 129,69%). Điểm sáng của 6 tháng đầu năm 2019 là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng/2019 đã tương đương 77% Kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh Bảo hiểm tương đương 74% KH năm; Lợi nhuận đầu tư tương đương 77,6% KH năm.

PVI Holdings hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 (Tổng doanh thu:144,2%; Lợi nhuận trước thuế: 186,8%) chủ yếu do hoạt động kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ hoàn thành vượt mức kế hoạch và ghi nhận cổ tức từ các Đơn vị thành viên PVIRe, PVIAM, Quỹ POF, PIF sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Tại cuộc họp HĐQT đã rà soát, sửa đổi Quy chế ứng xử của PVI và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Cũng tại cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kế hoạch công việc kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và giải pháp thực hiện, nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI.

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,