Thư ngỏ của Tổng giám đốc

11:15' SA - Thứ sáu, 22/05/2015

Thưa các Quý vị!

Năm 2018 PVI triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh chung còn nhiều thách thức và biến động, mặc dù tăng trưởng GDP của toàn nền kinh tế đạt ở ngưởng cao là 7,08%, tuy nhiên một số ngành, lĩnh vực như bảo hiểm phi nhân thọ, tài chính chứng khoán vẫn còn gặp nhiều khó khăn với nhiều biến động tăng giảm của thị trường. Các yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của PVI.

Tuy nhiên, với đường hướng chiến lược bài bản và kết quả tất yếu của sự chủ động thực hiện tái cơ cấu của PVI trong những năm trước cả về mô hình tổ chức, quản trị và cơ cấu các lĩnh vực lõi. Cùng với sự nỗ lực, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo và sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, toàn hệ thống PVI tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và đạt được các kết quả ấn tượng, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch 2018 Đại hội đồng cổ đông giao, dự kiến mức chi trả cổ tức là 20%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, PVI đạt mức chi trả cổ tức cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Tổng doanh thu hợp nhất đạt đạt 10.340 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2018; Lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng, hoàn thành 127 % kế hoạch; Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 820 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch, Lợi nhuận công ty mẹ đạt 521 tỷ đồng, hoàn thành 160% kế hoạch;

Bên cạnh đó, năm 2018, PVI thực hiện thành công các mục tiêu hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực và ghi nhiều dấu ấn:

Trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Với sự quyết tâm, thống nhất triển khai chiến lược và quyết liệt thực hiện tái cơ cấu cả về mô hình tổ chức và cơ cấu kinh doanh, không ngừng cải tiến sản phẩm, chất lượng dịch vụ, kiểm soát hệ thống cùng với các quy trình, cơ chế ...Bảo hiểm PVI đã tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ vững vai trò đầu tàu trong hệ thống PVI và luôn khẳng định vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường Việt Nam về hiệu quả nghiệp vụ: Tổng doanh thu đạt 8.419 tỷ đồng, Lợi nhuận đạt 454 tỷ đồng, hoàn thành 101% KH. Lãi nghiệp vụ đạt 113 tỷ đồng, là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường BHPNT về lãi nghiệp vụ

Trên lĩnh vực tái bảo hiểm: Tiếp tục thực hiện đúng định hướng đẩy mạnh thu xếp tái bảo hiểm ở thị trường trong nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm cho toàn hệ thống. Năm 2018, hoạt động thu xếp tái bảo hiểm của PVI tiếp tục được cải tiến và đẩy mạnh theo hướng tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh tái bảo hiểm ở thị trường trong nước tiềm năng. Theo đó, Tái Bảo hiểm PVI tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu về hiệu quả: Tổng doanh thu 1.550 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 155 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2018, đạt mức chia cổ tức là 14%.

Trên lĩnh vực đầu tư, quản lý tài sản: Năm 2018 là năm lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ của PVI có rất nhiều thách thức và đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời đối phó với sự biến động khó lường của thị trường chứng khoán. Để đạt được mục tiêu là lĩnh vực then chốt, gia tăng hiệu quả trong toàn hệ thống, hoạt động đầu tư quản lý quỹ của PVI đã kịp thời điều chỉnh chiến lược đáp ứng với thay đổi của thị trường và thực hiện đa dạng hóa đầu tư, tập trung triển khai thành công đầu tư dự án bất động sản. Với đường hướng đúng, năm 2018 cũng là năm thứ 4, hoạt động đầu tư quản lý quỹ có đóng góp quan trọng vào hiệu quả chung của toàn hệ thống PVI.

Vượt qua một năm 2018 khó khăn với sự nỗ lực và thành công chung của toàn hệ thống, không chỉ ấn tượng với các chỉ số kinh doanh, thương hiệu của PVI ngày càng được đánh giá cao và gắn liền với công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả: Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp, PVI được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 40 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam. Năm 2018, thương hiệu PVI được Forbes Việt Nam xác định có giá trị 32,7 triệu đô la Mỹ.

Bước sang năm 2019, PVI xác định sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức mới trong bối cảnh triển khai sâu rộng tái cơ cấu các Tập đoàn/Tổng công ty Nhà nước lớn, hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc thực thi các Hiệp định quốc tế. Đặc biệt, năm 2019 còn là năm dấu ấn khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại PVI. Đây sẽ là yếu tố thách thức và cũng là cơ hội để PVI thay đổi, chuyển mình đáp ứng yêu cầu phát triển mới với mô hình quản trị mới. Để đáp ứng đủ các yêu cầu và điều kiện trong giai đoạn hội nhập, toàn hệ thống PVI phải chuyển mình mạnh mẽ với tâm thế chủ động chuẩn bị các nền tảng vững chắc, nhận diện đúng các rủi ro, khó khăn, thách thức và kịp thời nắm chắc cơ hội, phát huy tối đa lợi thế, thương hiệu nhằm tạo đà cho sự phát triển chung.

Năm 2019 sẽ là năm bản lề mang dấu ấn phát triển mới cho PVI và để thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm 2019, toàn hệ thống PVI sẽ triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp chính như sau:

  • Phối hợp chặt chẽ và thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVI theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, triển khai tái cơ cấu toàn diện trong hệ thống PVI, đảm bảo mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững.
  • Kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức phù hợp với mô hình tái cấu trúc mới.
  • Gia tăng hiệu quả kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tiếp tục giữ vai trò đẩy mạnh, phát triển quy mô thị trường, doanh thu gắn liền với hiệu quả nghiệp vụ: lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lợi chính, tối ưu hóa dòng tiền, lợi nhuận cho toàn hệ thống, góp phần gia tăng hiệu quả chung và giá trị cho toàn hệ thống PVI.
  • Tiếp tục xây dựng và khẳng định thương hiệu chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ của PVI ở thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
  • Triển khai thực hiện sâu rộng Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi, chuyên nghiệp đáp ứng mọi yêu cầu vị trí công việc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
  • Rà soát hệ thống công nghệ thông tin và kịp thời nâng cấp, đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin với tính kỹ thuật số cao. Xác định đây là yếu tố then chốt để đẩy nhanh năng lực cạnh tranh và là công cụ tích hợp phát triển nhanh nhất hoạt động kinh doanh và quản trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển mới.

Thay mặt Ban lãnh đạo PVI, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan quản lý Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Quý khách hàng, các đối tác khác trong và ngoài nước, tập thể cán bộ nhân viên PVI cùng các cổ đông và các nhà đầu tư vì sự tin tưởng hợp tác và gắn bó với chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển của PVI để “ngọn lửa niềm tin” mãi rực cháy và trong một tương lai không xa, PVI sẽ có tên trong bản đồ các định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu châu Á và thế giới.

Trân trọng!

Tổng giám đốc

Bùi Vạn Thuận