PVI tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (23.01.1996 - 23.01.2021)