PVI tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022 11:06' CH
Ngày 05/04/2022, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.