PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

09/07/2021 08:23' CH
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 (ĐHĐCĐ) của PVI

PVI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền

22/06/2021 07:55' CH
Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, PVI trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021 02:56' CH
Ngày 28/04/2021, tại trụ sở chính tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PVI công bố thông tin về nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021 10:59' SA
Công ty Cổ phần PVI xin gửi tới Quý cổ đông và những người quan tâm các tài liệu sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PVI thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/04/2021 02:13' CH
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của PVI

PVI thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền

16/03/2021 05:00' CH
Với mục đích tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, PVI trân trọng gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.

PVI thông báo về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

09/03/2021 05:12' CH
PVI thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021