PVI thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

08/05/2014 11:20' SA
PVI xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và Khách hàng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVI

PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

11/04/2014 09:12' SA
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PVI.