PVI thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013

26/04/2013 04:21' CH

PVI xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của PVI.

PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

09/04/2013 04:46' CH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

22/02/2013 05:25' CH
Công ty Cổ phần PVI đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PVI.