PVI thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

17/05/2011 02:38' CH

PVI xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông, Quý khách hàng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

09/04/2011 02:38' CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ động đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của PVI cụ thể như sau:

Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ I năm 2011

18/03/2011 05:03' CH

PVI xin trân trọng gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Quý cổ đông, Quý khách hàng Nghị quyết họp HĐQT của PVI phiên thứ I năm 2011.

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

22/02/2011 01:05' CH

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PVI.
PVI xin gửi đến Quý cổ đông và khách hàng chi tiết thông báo như file đính kèm./.