Các thông tin về đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nội bộ.

03:28' CH - Thứ năm, 20/06/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 217.009 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2019.

Thông tin đính kèm:

http://wfile.pvi.com.vn/Download.ashx/7DCB62244FF24A1894696699BC42A9D6/1/Bao%20cao%20ket%20qua%20GDCP%20UVHDQT%20Nguyen%20Anh%20Tuan_6.2019.PDF

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ hiện nay tại Tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 217.009 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 217.009 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2019.

Thông tin đính kèm:

http://wfile.pvi.com.vn/Download.ashx/5735ABFA00CD4AC18D06EDBF96D577E8/1/Thong%20bao%20GDCP%20UVHDQT%20Nguyen%20Anh%20Tuan_6.2019.PDF

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,