PVI Holdings thông báo thay đổi Người đại diện công bố thông tin

27/07/2016 01:50' CH
Ông Vũ Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc PVI Holdings, là người công bố thông tin của Công ty Cổ phần PVI kể từ ngày 28/7/2016.

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của PVI

18/04/2016 11:15' SA
Kính gửi Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần PVI

PVI báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

29/01/2016 04:43' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Thông báo mời thầu

22/01/2016 09:16' SA
Công ty cổ phần PVI thông báo mời thầu gói thầu: “Xây dựng hệ thống tường lửa quản lý kết nối mạng cho các công ty thành viên của Công ty cổ phần PVI”

PVI công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

20/01/2016 05:11' CH
PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và đối tác Văn bản số 50/PVI-TCKT&KT ngày 20/01/2016 báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiểu quỹ.

PVI lựa chọn đơn vị kiểm toán

25/11/2015 06:10' CH
Công ty Cổ phần PVI đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

PVI thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ

18/11/2015 08:48' SA
PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, đối tác Nghị quyết số 17/NQ-PVI ngày 17/11/2015 về việc bán cổ phiếu quỹ

PVI công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2015

13/11/2015 11:47' SA
PVI xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính cho Quý III năm 2015

Sun Life Financial tăng tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life lên 75%

12/11/2015 10:18' SA
Sun Life Financial tăng tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life từ 49% lên 75% bằng việc mua thêm 26% phần vốn góp trong công ty từ PVI.

PVI thông báo về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

12/10/2015 05:25' CH
Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết số 08/NQ-PVI ngày 17/6/2015 của HĐQT Công ty cổ phần PVI; Căn cứ công văn số 10326/VSD-ĐK ngày 05/10/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tràng An - mã chứng khoán PVI; Công ty cổ phần PVI xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,