Thông cáo báo chí của HDI về việc hợp tác chiến lược với IFC để cùng hỗ trợ sự phát triển của PVI

09/08/2021 11:10' SA
Thông cáo báo chí của HDI về việc hợp tác chiến lược với IFC để cùng hỗ trợ sự phát triển của PVI

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại PVI

23/07/2021 01:12' CH
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại PVI

Thông báo đăng ký mua cổ phiếu PVI của cổ đông lớn HDI Global SE

19/07/2021 04:35' CH
Thông báo đăng ký mua cổ phiếu PVI của cổ đông lớn HDI Global SE

PVI hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 26% vốn điều lệ tại PVI Sun Life

13/01/2016 03:40' CH
Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") và Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life"), xin công bố đã hoàn tất giao dịch: PVI chuyển nhượng 26% vốn điều lệ tại PVI Sun Life cho Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, theo đó Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life") từ 49% lên đến 75%

Cơ cấu Cổ đông PVI

23/10/2014 02:51' CH
Trong những năm qua, công tác quan hệ nhà đầu tư của Công ty Cổ phần PVI (PVI) luôn được đặc biệt chú trọng và quan tâm. PVI luôn xem cổ đông là những người chủ thực sự của doanh nghiệp