Loading....

PVI Holdings

Address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Dist.,Hanoi

Tel: (84-24) 37 342 299

Fax: (84-24) 37 342 929

Email: contact@pvi.com.vn

Website: www.pvi.com.vn

PVI Insurance Corporation (PVI Insurance)

Address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Dist.,Hanoi

Tel: (84-24) 37 335 588

Fax: (84-24) 37 336 284

Email: support@pvi.com.vn

Website: www.baohiempvi.com.vn

PVI Reinsurance Joint Stock Corporation (PVI Re)

Address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Dist.,Hanoi

Tel: (84-24) 37 342 828

Fax: (84-24) 37 342 626

Email: contact@pvire.com.vn

Website: www.pvire.com.vn

PVI Asset Management Joint Stock Company (PVI AM)

Address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Dist.,Hanoi

Tel: (84-24) 3256 5555

Fax: (84-24) 3256 5565

Email: contact@pviam.com.vn

Website: www.pviam.com.vn

Vietnam Asset Development Joint Stock Company (VAD)

Address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach Str., Cau Giay Dist.,Hanoi

Tel: (84-24) 3858 2626

Fax: (84-24) 3858 2828

Email: contact@vad.net.vn

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,