Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

11:00' SA - Thứ sáu, 22/05/2015

Kính gửi: Quý cổ đông,

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp nền Kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid. Bắt đầu từ tháng 4/2021 và đến thời điểm tháng 7/2021, dịch Covid bùng phát mạnh tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm phải thực hiện giãn cách, gián đoạn kinh doanh, các Lĩnh vực lớn bị ảnh hưởng trầm trọng. Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của toàn nền kinh tế, trên cơ sở triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp cấp thiết để khắc phục khó khăn, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn tiếp tục trên đà tăng trưởng trong năm 2021. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% so với cùng kỳ 2020.

Triển khai kế hoạch kinh doanh 2021 trong bối cảnh khó khăn chung và ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19, toàn hệ thống PVI tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao với doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 11.107 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 1.101 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cao hơn so với cam kết với ĐHĐCĐ (24%).

Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì vị thế nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 thị trường Bảo hiểm và dẫn đầu thị trường về hiệu quả nghiệp vụ. Đặc biệt, năm 2021, bảo hiểm PVI đã viết lên khúc ca khải hoàn 10.000 tỷ doanh thu đầy tự hào, đầy ấn tượng chào mừng 25 năm PVI trong những ngày cuối cùng của năm 2021. Bên cạnh đó, tên tuổi Bảo hiểm PVI cũng được tôn vinh tại nhiều lễ trao giải danh giá: Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam; Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2021...Tái bảo hiểm PVI đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử 10 năm thành lập đồng thời đang từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đẩy mạnh và quảng bá hình ảnh trên thị trường quốc tế. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI đã áp dụng đưa vào các loại hình quỹ mới nhằm nâng cao hiệu quả dòng tiền và đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống.

Về công tác quản trị, PVI tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp: thành lập mới Trung tâm KDDV&CNTT và Ban Quản trị Tổng hợp trên cơ sở chuyển đổi và kế thừa các nhiệm vụ trong các năm qua nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời công tác kinh doanh, quản trị. Các Uỷ ban thuộc HĐQT đã kiện toàn nhân sự và tham mưu, tư vấn cho HĐQT về các nội dung: xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ như Quy chế Người đại diên, Quy chế ứng xử, Quy chế đầu tư, Quy chế quản lý chi phí, quy chế quản lý nhân sự, Quy chế Quản trị rủi ro, Quy chế tuân thủ và Quy chế Kiểm toán nội bộ; kiện toàn nhân sự cấp cao giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI.

Thay mặt HĐQT PVI, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên đã nỗ lực cống hiến hết mình, cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông, đối tác và khách hàng.

Thưa các Quý vị,

Năm 2022 được xác định là năm khó khăn thách thức đối với PVI khi PVI triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid, toàn nền kinh tế Việt Nam và các ảnh hưởng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động khi dịch bệnh vẫn chưa được ngăn chặn dứt điểm. Tuy nhiên, PVI vẫn nỗ lực thực hiện chiến lược 2021-2025 là trở thành một trong những công ty bảo hiểm công nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, PVI sẽ tập trung vào các nhiệm vụ dưới đây trong năm 2022:

  • Phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022 do ĐHĐCĐ/HĐQT giao.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm, đầu tư quản lý quỹ trên nguyên tắc tăng trưởng hiệu quả và bảo toàn vốn. Trong đó: Giữ vững vị trí số 1 thị trường BH PNT về hiệu quả nghiệp vụ, tiếp tục bám sát, tái tục thành công tất cả các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí, tăng cường triển khai các dịch vụ ngoài lĩnh vực Dầu khí; tiếp tục kiểm soát, nâng cao hiệu quả của hệ thống bán lẻ; tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và quốc tế; đầu tư, quản lý Quỹ cẩn trọng đảm bảo hiệu quả, an toàn nguồn vốn cho toàn hệ thống.
  • Tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các công ty con theo hướng tinh gọn, minh bạch, kinh doanh hiệu quả. Tăng cường công tác quản trị, giám sát; đẩy mạnh vai trò tuân thủ và quản trị rủi ro mang tính thực tiễn đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh của toàn hệ thống.
  • Phát triển thương hiệu, đẩy mạnh kinh doanh đảm bảo có hiệu quả thông qua việc nâng cao năng lực cạnh trạnh, chất lượng dịch vụ và các cơ chế khai thác linh hoạt, phát huy được lợi thế của PVI.
  • Tiếp tục triển khai Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thống nhất trong toàn hệ thống, rà soát, sắp xếp nhân sự, tinh giảm bộ máy, tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phát triển hệ thống.
  • Tiếp tục nâng cấp, đổi mới và phát triển hạ tầng, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm kinh doanh trong toàn hệ thống PVI. Trên cơ sở đó, triển khai áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác khai thác kinh doanh, quản trị.

Bước sang năm 2022, với những thay đổi và biến động về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước sẽ là thách thức không nhỏ đến bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, với chiến lược kế hoạch cụ thể đề ra được thực thi bởi đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên đầy nhiệt huyết, tôi tin tưởng rằng toàn hệ thống PVI sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2022, khẳng định vững chắc vị trí của một định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, hoạt động cân bằng giữa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.