HDI Global tăng tỷ lệ sở hữu tại PVI

24/10/2017 01:12' CH
HDI Global SE, công ty do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx sở hữu 100% vốn điều lệ, hiện đang nắm giữ 35,74% vốn điều lệ tại PVI. HDI Global đã thực hiện hai lần tăng cổ phần tại PVI vào năm 2012 và 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

24/03/2017 12:08' CH
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện đang sở hữu 35% vốn điều lệ tại PVI. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty nhà nước được quyết định chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

PVI tổ chức Lễ kí Hợp đồng mua bán Cổ phần chiến lược và Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quĩ đầu tư Oman vào ngày 20/05

21/10/2014 07:21' SA
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đang chuẩn bị cho Lễ kí Hợp đồng mua bán Cổ phần chiến lược và Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quĩ đầu tư Oman (Oman Investment Fund – OIF).

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)

20/10/2014 11:48' SA
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương tây (WesternBank).